Landing

Din gårdsbutik på nätet

Upptäck lokalproducerad mat nära dig!

Vi som driver Skånemad är passionerade i att ge våra lokala bönder rätt verktyg för att kunna frodas. Vårt mål är att denna plattformen ska göra det lättare för producenterna att nå ut med sina lokalproducerade råvaror till dig som kund.

När du köper genom oss handlar du alltid direkt från odlaren, bonden, uppfödaren eller producenten!

Stötta din lokala bonde, handla skånskt!

Varför köpa och sälja genom Skånemad?

Vårt kortsiktiga mål är att bönderna i Skåne ska kunna leva på sitt förvärv, något som är långt ifrån självklart i dagens klimat.

Vårt långsiktiga mål är att skapa förutsättningar för våra bönder att göra Skåne självförsörjande på mat.

Dessa båda målen går in i varandra, uppfyller vi de kortsiktiga målen skapar vi även förutsättningar för de långsiktiga målen. Därigenom hjälper vi våra producenter att skapa en robust matproduktion som kan stå emot allt vad krig, korruption, naturkatastrofer, EU-byråkrater, och låglåneländer utan vettiga villkor kan kasta mot oss. Våra barn ska, precis som vi, kunna bo i ett landskap där vi tar hand om vår egen matförsörjning och inte är beroende av importer och bidrag från andra.

Därför tycker vi att du ska handla SKÅNSKT